utorok, 14. novembra 2017

Veľké zmeny v hypotéke pre mladých

Čo sa zmení?

Od januára budú mať hypotéky pre mladých nové pravidlá, vďaka ktorým už nebudú klienti dostávať automaticky nižší úrok od bánk. To znamená, že výška splátky úveru sa nebude znižovať na mesačných splátkach tak, ako tomu bolo doteraz, ale bude potrebné splácať každý mesiac plnú výšku čiastky akoby bez štátneho príspevku pre mladých. Podľa európskeho vzoru z iných štátov bude klientom, ktorí sa rozhodnú pre hypotekárny úver pre mladých, vyplácaný štátny príspevok raz ročne. Ten bude v podobe daňového bonusu v rámci daňového priznania, respektíve ročného zúčtovania príjmov za predošlý rok. Táto zmena sa týka všetkých hypoték pre mladých, ktoré budú uzatvorené po 1. januári 2018.

Ostatné podmienky zostávajú rovnaké

Hypotekárny úver pre mladých bude stále podporený 3% zvýhodnením po dobu piatich rokov. Príjmový strop zostáva do 1,3 násobku hrubej mesačnej mzdy, ktorý je v súčasnosti 1227,20 eur mesačne pre jedného žiadateľa, v prípade dvoch žiadateľov ide o dvojnásobok. Takisto zostáva nezmenená veková hranica, ktorá je pre žiadateľov 35 rokov a výška hypotekárneho úveru, ktorá je maximálne 50 000 eur. Nemení sa ani účel, ktorý musí byť buď kúpa, stavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti.

streda, 1. novembra 2017

Viete ako vám slúži sporenie v jednotlivých dôchodkových pilieroch?

1.dôchodkový pilier
Povinný prvý dôchodkový pilier je štátny starobný dôchodkový systém, ktorý nemusí byť pre váš dôchodok úplnou istotou. V súčasnosti sa miera náhrady príjmu počas dôchodku pohybuje okolo 50 percent, no tento trend je dlhodobo neudržateľný. V priebehu času sa môže štátny dôchodok dostať na úroveň životného minima alebo na minimálnu sociálnu dávku. Preto je veľkou výhodou využiť aj ostatné možnosti dôchodkového sporenia.

2. dôchodkový pilier
Do druhého dôchodkového piliera môžu mladí ľudia vstúpiť dobrovoľne do veku 35 rokov. Momentálne do tohto piliera vstupuje len necelá tretina mladých, vďaka tomu, že sa z povinného stal dobrovoľný. 

Podľa štatistík až 8 z 10 ľudí sporí v druhom dôchodkovom pilieri nesprávne. Svoje financie by ste pri sporení v druhom dôchodkovom pilieri mali mať v negarantovaných fondoch, medzi ktoré patria akciové a indexové fondy, ktoré sú v dlhodobom priemere takmer trojnásobne výkonnejšie. Sporenie v dlhopisovom fonde je síce nazývané ako garantované, no nemusí byť až takou výhodou. Rekordné rasty indexových fondov v priemere aj cez 20 % ročne v súčasnosti využíva len 20 percent sporiteľov, pretože v garantovaných fondoch má svoje dôchodkové sporenie až 80 percent sporiteľov. 

Ak chcete z dôchodkového sporenia profitovať, ideálne je presunúť si postupne časti vašich úspor do negarantovaných fondov. Keďže môžete mať úspory v dvoch fondoch, dobrou voľbou môže byť využitie indexového alebo akciového fondu a dlhopisového fondu zároveň.


3. dôchodkový pilier
Tretí dôchodkový pilier ponúka príležitosť zvýšenia výšky vašich úspor až o 100%. Je to vďaka tomu, že do tretieho piliera môže prispievať aj zamestnávateľ. Pokiaľ vám zamestnávateľ prispieva na sporenie v treťom pilieri rovnakou sumou, akú si sporíte vy, môžete tak získať až stopercentné zhodnotenie sporenia. 


4. dôchodkový pilier
Posledný, štvrtý dôchodkový pilier ponúka sporenie postavené na dlhodobých investíciách. Keďže ide o súkromný pilier, sporíte si sami a môže vám to pri budúcom vývoji štátnych dôchodkov výrazne pomôcť. Kvôli demografickému vývoju je dosť možné, že v budúcnosti bude na jedného dôchodcu prispievať jeden pracujúci a o 40 rokov dokonca môže byť počet dôchodcov vyšší ako počet pracujúcich. 

Dôchodkové sporenie preto netreba podceňovať a brať na ľahkú váhu. Vďaka nemu si budete môcť dopriať slušný život aj po skončení produktívneho veku a užiť si jeseň života bez starostí o financie.

nedeľa, 8. októbra 2017

Povinnosti realitnej kancelárie - overiť právne a majetkové náležitosti.

Realitná kancelária by mala zistiť nielen technický stav nehnuteľnosti, ale aj právne a majetkové náležitosti. K tomu, samozrejme, patrí aj preverenie, či predávajúci je skutočným predávajúcim a či pri svojom rozhodovaní a nakladaní s nehnuteľnosťou nie je obmedzený.
 “Už pri podpise rezervačnej zmluvy sa musí overovať totožnosť vlastníka nehnuteľnosti a tiež to, či má zastupujúca osoba právoplatné splnomocnenie. Toto splnomocnenie sa podpisuje buď u notára, alebo na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v krajine, v ktorej splnomocniteľ žije.”
  1. List vlastníctva - overiť si ho v katastri.
  2. Majiteľ nehnuteľnosti musí doložiť svoju totožnosť, prípadne zastupujúca osoba list splnomocnenia.
  3. U správcu zistiť stav rôznych podlžností majiteľa, napríklad neplatenie do bytového fondu a podobne.
  4. Súčasťou kúpnej zmluvy má byť vyhlásenie o zaplatení všetkých poplatkov od správcu.
  5. Doložiť pôvodný doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti, napríklad kúpnu zmluvu, rozhodnutie o dedičskom konaní alebo darovaciu zmluvu.
  6. Ak sa financuje byt úverom tak spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti bude vyžadovať aj súdny znalec.
  7. Kúpno-predajnú zmluvu je potrebné dať vypracovať právnikovi alebo naozaj spoľahlivej realitnej kancelárii ktorá je členom profesionálnej organizácie či združenia realitných kancelárií.


piatok, 29. septembra 2017

Poznáte rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a domácnosti?

Poistenie nehnuteľnosti pokrýva svojim plnením škody vzniknuté na stavbe - čiže nehnuteľnosti a spravidla býva podmienkou pre čerpanie úveru na bývanie. Poistenie domácnosti je v podstate poistenie interiéru, respektíve vecí, ktoré sa v interiéri nachádzajú. Keď vám napríklad vybuchne rýchlovarná kanvica a poškodí kuchynskú linku, vzťahuje sa na túto škodovú udalosť poistenie domácnosti. Pokiaľ by výbuch poškodil stenu a vyrobil do nej dieru, využiť by ste mohli poistenie nehnuteľnosti.

Takisto je vhodné uzatvoriť poistenie nehnuteľnosti, ktoré kryje riziko prírodných katastrof. Toto poistenie sa vzťahuje nie len na samotnú nehnuteľnosť, no dokonca aj na jej súčasti či vedľajšie stavby, ako napríklad garáž, prístrešok, hospodárske budovy, sklady, dielne a podobne. Takisto sú poistené aj stavebné materiály či náradie. V prípade bytov poistenie nehnuteľnosti platí aj na spoločné časti bytového domu, čiže pivničné priestory, schodiská, výťahy a podobne. 

Poistenie domácnosti slúži na poistenie zariadenia a vybavenia nehnuteľnosti, zjednodušene povedané na hnuteľné veci. Ide teda o nábytok, elektroniku či odevy.

Ideálne je tieto dve poistenia kombinovať, aby ste mali v prípade nehody poistené všetko. Dôležité je nastaviť si poistné podmienky tak, aby ste vedeli, do akej výšky a proti čomu všetkému ste chránený.

nedeľa, 17. septembra 2017

Hypotéku pre mladých so štátnym príspevkom čakajú od októbra ďalšie zmeny


Pokiaľ je žiadateľom hypotéky pre mladých so štátnym príspevkom jednotlivec, hranica jeho hrubého príjmu na dosiahnutie hypotéky bude od októbra maximálne 1 227,20 €. Ak o hypotéku žiada pár alebo manželia, maximálna spoločná výška ich príjmov by mala byť 2 544,40 €.

Vďaka štátnemu príspevku pre mladých môžu jeho žiadatelia počas prvých piatich rokov získať úrok nižší až o 3% p.a., z čoho 2% znižuje štát a o 1% znižuje úrok banka. Štátny príspevok však môžu získať žiadatelia na hypotéku do výšky maximálne 50 000 €, ktorá je určená na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu nadobudnutej nehnuteľnosti a musí mať vek do 35 rokov. Žiadateľ o hypotéku môže žiadosť podať najneskôr v deň svojich 35. narodenín.

Štátny príspevok pre mladých je akousi pomocou pri splácaní hypotéky. Pokiaľ však nedodržíte určité podmienky, je možné, že ho budete musieť vrátiť. Pokiaľ splatíte hypotéku do 4 rokov od poskytnutia prvého štátneho príspevku, budete musieť celú jeho hodnotu vrátiť. Takisto v prípade prevedenia hypotéky na inú ako blízku osobu a využitie hypotéky na iný účel, na aký bola poskytnutá. Pokiaľ si teda miesto nehnuteľnosti na bývanie zadovážite auto, štátny príspevok budete musieť vrátiť.

nedeľa, 6. augusta 2017

Úver môžete prepísať aj na niekoho iného


Nový dlžník preberá dlh aj s povinnosťami.

Pokiaľ dôjde k zmene dlžníka, nový dlžník má rovnaké povinnosti pri dlhu, ako dlžník predošlý. O prevzatí dlhu musí byť spísaná písomná dohoda medzi pôvodným a novým dlžníkom. Pri tejto dohode je potrebný aj súhlas veriteľa, nakoľko ten musí byť ubezpečený o schopnosti nového dlžníka splácať dlh. 

Súhlas banky je potrebný takmer vždy.

Banka musí s prevodom hypotekárneho úveru súhlasiť v každom prípade. Bez jej súhlasu tento úkon nemožno vykonať. Spravidla sa vypracuje dodatok k pôvodnej zmluve, ktorého obsahom je prevod dlhu na nového dlžníka. Banka skúma aj bonitu nového dlžníka, pričom vyžaduje aj doklady preukazujúce výšku príjmu. Pokiaľ je nový dlžník schopný hypotekárny úver splácať, banka vydá súhlas na prevod hypotéky. Úroková sadzba a podmienky zostávajú pre nového dlžníka rovnaké, je však možné zmeniť napríklad dobu splatnosti. 

V prípade nehnuteľnosti, ktorá je zaťažená hypotékou, je takisto potrebný súhlas banky, pokiaľ s ňou chcete akokoľvek nakladať.

Súhlas banky nepotrebujete v prípade, keď:

-vyplatíte hypotéku z vlastných prostriedkov, záložné právo zanikne a v tomto prípade môžete s nehnuteľnosťou nakladať aj bez súhlasu banky

-presuniete záložné právo na inú nehnuteľnosť, tým pádom ju od záložného práva oslobodíte a súhlas banky nebude potrebný.

Podľa občianskeho zákonníka existuje niekoľko možností, ako prevziať dlh. Pokiaľ veriteľ dá súhlas so zmenou dlžníka, pôvodný dlžník sa oslobodzuje od záväzku. Ak veriteľ súhlas so zmenou dlžníka nedá, s dlžníkom sa dohodne tretia osoba, že splní záväzok voči veriteľovi. Veriteľ sa môže o prevzatí dlhu dohodnúť s treťou osobou, ktorá prevezme dlh bez dohody s pôvodným dlžníkom.

sobota, 8. júla 2017

Využívate povolené prečerpanie? Môže vás vyjsť draho!


Čo vlastne znamená povolené prečerpanie?

Ide v podstate o finančnú rezervu, ktorú môžete využívať vtedy, keď vám na vašom bežnom účte dôjdu prostriedky. V skutočnosti ide o úver, ktorý nemusí mať až také výhodné podmienky, ako iné typy úverov na trhu.

Požičanú finančnú rezervu v podobe povoleného prečerpania je potrebné vrátiť, no keďže mnohokrát banky ponúkajú možnosť vrátania na splátky, vďaka nevýhodným úrokom sa môžete preplatiť. Úroky sú zvyčajne vyššie ako na iných finančných produktoch či hypotekárnych úveroch.

Ako pracovať s finančnou rezervou?


Výhodou povoleného prečerpania je to, že peniaze môžete čerpať prakticky okamžite vždy, keď ich potrebujete. Je však dôležité vedieť aj to, či máte nastavenú aj hornú hranicu, teda maximálnu výšku povoleného prečerpania. Tú si nastavíte priamo v banke, no takisto si viete povinné prečerpanie zrušiť alebo znovu obnoviť.

Využívajte ho len v nutných prípadoch

Pokiaľ nemusíte, povolené prečerpanie nevyužívajte. Ideálne je mať vždy vytvorenú aj vlastnú finančnú rezervu pre urgentné prípady. Povolené prečerpanie by ste mali brať ako poslednú záchranu.